ΕΡΓΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ

Εγκατάσταση και ρύθμιση αισθητήρα αποστάσεως τύπου LASER εύρους αποστάσεων 0,5m-50m της Sensopart , σε κινούμενο εξοπλισμό εργοστασίου για αναλογική μέτρηση αποστάσεως.

Εγκατάσταση και ρύθμιση αισθητήρα αποστάσεως τύπου LASER εύρους αποστάσεων 0,5m-50m της Sensopart , σε κινούμενο εξοπλισμό εργοστασίου για αναλογική μέτρηση αποστάσεως.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία μετατροπέων συχνότητος (inverter) μικρής ισχύος (τύπου workshop) μεταφορικών ταινιών υλικού.Τοποθέτηση στο δίκτυο Ethernet του εργοστασίου για επισκόπηση μεγεθών.

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία μετατροπέων συχνότητος (inverter) μικρής ισχύος (τύπου workshop) μεταφορικών ταινιών υλικού.Τοποθέτηση στο δίκτυο Ethernet του εργοστασίου για επισκόπηση μεγεθών.

Συντήρηση μεταφορικού κοχλία υλικού.Αντικατάσταση ρουλεμάν και εδράνων, επιθεώρηση κελύφους, ευθυγράμμιση

Συντήρηση μεταφορικού κοχλία υλικού.Αντικατάσταση ρουλεμάν και εδράνων, επιθεώρηση κελύφους, ευθυγράμμιση

Συντήρηση και αποσφαλμάτωση σε πλακέτα Γεφυροπλάστιγγας ζυγήσεως φορτηγών

Συντήρηση και αποσφαλμάτωση σε πλακέτα Γεφυροπλάστιγγας ζυγήσεως φορτηγών

Συντήρηση αντλίας κενού

Συντήρηση αντλίας κενού

Αντικατάσταση αισθητηρίου στάθμης τύπου “ομπρέλα” σε σιλό πρώτων υλών, με νέο αισθητήριο στάθμης τύπου Laser και προσθήκη αυτού σε δίκτυο PROFIBUS PA (Process Automation)

Αντικατάσταση αισθητηρίου στάθμης τύπου “ομπρέλα” σε σιλό πρώτων υλών, με νέο αισθητήριο στάθμης τύπου Laser και προσθήκη αυτού σε δίκτυο PROFIBUS PA (Process Automation)

Εγκατάσταση, ρύθμιση και προγραμματισμός αναλογικής εξόδου(ΑΟ) πάνελ σακκοφίλτρου αποκονιώσεως γραμμής μεταφοράς κόνεως περλίτου. Εισαγωγή του σήματος σε AI του PLC τύπου SIEMENS S7-300 με CPU 315-2 PN/DP

Εγκατάσταση, ρύθμιση και προγραμματισμός αναλογικής εξόδου(ΑΟ) πάνελ σακκοφίλτρου αποκονιώσεως γραμμής μεταφοράς κόνεως περλίτου. Εισαγωγή του σήματος σε AI του PLC τύπου SIEMENS S7-300 με CPU 315-2 PN/DP

Αντικατάσταση, ρύθμιση και μέτρηση υποπιέσεων φυσικού αερίου και αέρα σε κύκλωμα παροχής φυσικού αερίου σε κλίβανο 2000kW για διόγκωση περλίτη σε εργοστάσιο της KNAUF AQUAPANEL

Αντικατάσταση, ρύθμιση και μέτρηση υποπιέσεων φυσικού αερίου και αέρα σε κύκλωμα παροχής φυσικού αερίου σε κλίβανο 2000kW για διόγκωση περλίτη σε εργοστάσιο της KNAUF AQUAPANEL

Αντικατάσταση θερμοζεύγους τύπου Κ (-200oC έως 1350oC)για μέτρηση θερμοκρασίας κλιβάνου έως 1100oC

Αντικατάσταση θερμοζεύγους τύπου Κ (-200oC έως 1350oC)για μέτρηση θερμοκρασίας κλιβάνου έως 1100oC

Εγκατάσταση και ρύθμιση Καμερών επιτηρήσεως χώρου

Εγκατάσταση και ρύθμιση Καμερών επιτηρήσεως χώρου

Εγκατάσταση ρύθμιση και εισαγωγή στο πρόγραμμα PLC , αισθητηρίου στάθμης τύπου Υπερήχων, σε οχετό πτώσεως υλικού πρωτων υλών

Εγκατάσταση ρύθμιση και εισαγωγή στο πρόγραμμα PLC , αισθητηρίου στάθμης τύπου Υπερήχων, σε οχετό πτώσεως υλικού πρωτων υλών

Εγκατάσταση ρύθμιση και εισαγωγή στο δίκτυο PROFIBUS PA , αισθητηρίου στάθμης τύπου Laser σε κορυφή σιλό πρώων υλών

Εγκατάσταση ρύθμιση και εισαγωγή στο δίκτυο PROFIBUS PA , αισθητηρίου στάθμης τύπου Laser σε κορυφή σιλό πρώων υλών

Συντήρηση ραούλων, ρουλεμάν και ευθυγράμμιση γραναζιών σε ραουλόδρομο μεταφοράς τελικού προϊόντος εργοστασίου KNAUF AQUAPANEL

Συντήρηση ραούλων, ρουλεμάν και ευθυγράμμιση γραναζιών σε ραουλόδρομο μεταφοράς τελικού προϊόντος εργοστασίου KNAUF AQUAPANEL

Εγκατάσταση και προγραμματισμός τοπικού αυτοματισμού με PLC σειράς SIEMENS S7-1200 με DI,DO

Εγκατάσταση και προγραμματισμός τοπικού αυτοματισμού με PLC σειράς SIEMENS S7-1200 με DI,DO

Τοποθέτηση, ρύθμιση και εισαγωγή στον αυτοματισμό, δονούμενου αισθητηρίου στάθμης υλικού της Endress & Hauser

Τοποθέτηση, ρύθμιση και εισαγωγή στον αυτοματισμό, δονούμενου αισθητηρίου στάθμης υλικού της Endress & Hauser

Εγκατάσταση και προγραμματισμός απομεμακρυσμένης μονάδας I/O τύπου BECKOFF BK3120 και σύνδεση του σταθμού σε δίκτυο PROFIBUS DP υπό κεντρική CPU SIEMENS 317 2 PN/DP

Εγκατάσταση και προγραμματισμός απομεμακρυσμένης μονάδας I/O τύπου BECKOFF BK3120 και σύνδεση του σταθμού σε δίκτυο PROFIBUS DP υπό κεντρική CPU SIEMENS 317 2 PN/DP

Παραμετροποίηση drive τύπου SEW  MOVITRACK και MOVIDRIVE και σύνδεσή τους σε υπάρχον δίκτυο PROFIBUS DP αλλά και κατάσκευή υποδικτύων S-Bus βάσει δυνατοτήτων της SEW. Λήψη backup των αρχείων παραμέτρων με ειδικό λογισμικό της SEW Eurodrive

Παραμετροποίηση drive τύπου SEW MOVITRACK και MOVIDRIVE και σύνδεσή τους σε υπάρχον δίκτυο PROFIBUS DP αλλά και κατάσκευή υποδικτύων S-Bus βάσει δυνατοτήτων της SEW. Λήψη backup των αρχείων παραμέτρων με ειδικό λογισμικό της SEW Eurodrive

Επέκταση PLC σειράς SIEMENS με προσθήκη και προγραμματισμό σταθμού ET200S(IM151-1 ST) με DI,DO και σύνδεση με δίκτυο PROFIBUS με την κεντρκή CPU SIEMENS 317-2PN/DP

Επέκταση PLC σειράς SIEMENS με προσθήκη και προγραμματισμό σταθμού ET200S(IM151-1 ST) με DI,DO και σύνδεση με δίκτυο PROFIBUS με την κεντρκή CPU SIEMENS 317-2PN/DP

Επέκταση PLC σειράς SIEMENS με προσθήκη και προγραμματισμό σταθμού ET200S(IM151-1 ST) με DI,DO AI,AO,Counter, SSI και σύνδεση με δίκτυο PROFIBUS DP με την κεντρκή CPU SIEMENS 315-2PN/DP

Επέκταση PLC σειράς SIEMENS με προσθήκη και προγραμματισμό σταθμού ET200S(IM151-1 ST) με DI,DO AI,AO,Counter, SSI και σύνδεση με δίκτυο PROFIBUS DP με την κεντρκή CPU SIEMENS 315-2PN/DP

Προγραμματισμός PLC σειράς SIEMENS S7-1200 με DI,DO και ζυγιστικό σύστημα SIVAREX WP231

Προγραμματισμός PLC σειράς SIEMENS S7-1200 με DI,DO και ζυγιστικό σύστημα SIVAREX WP231

Προγραμματισμός PLC απομεμακρυσμένης μονάδος ΕΤ200Μ(IM153-1) με DI,DO και ζυγιστικό σύστημα SIVAREX υπό CPU SIEMENS 315-2 PN/DP

Προγραμματισμός PLC απομεμακρυσμένης μονάδος ΕΤ200Μ(IM153-1) με DI,DO και ζυγιστικό σύστημα SIVAREX υπό CPU SIEMENS 315-2 PN/DP

Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών για αυτονιομία UPS-καλωδιώσεις σημάνσεις_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών για αυτονιομία UPS-καλωδιώσεις σημάνσεις_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Τροποποίηση υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακος αντλιοστασίου

Τροποποίηση υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακος αντλιοστασίου

Τοποθέτηση αισθητήρων laser σε γραμμή παραγωγής_KNAUF

Τοποθέτηση αισθητήρων laser σε γραμμή παραγωγής_KNAUF

Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης σιλό_KNAUF

Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης σιλό_KNAUF

Συντήρηση ψηκτρών,ταχογεννήτριας και ψηκτροφορέα κινητήρα DC 730kW

Συντήρηση ψηκτρών,ταχογεννήτριας και ψηκτροφορέα κινητήρα DC 730kW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου (επαφών χαλκού) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8ΜW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου (επαφών χαλκού) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8ΜW

Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV-500V-3000kVA (ΜΣ,πεδία ΜΤ, όργανα)

Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV-500V-3000kVA (ΜΣ,πεδία ΜΤ, όργανα)

Συντήρηση πνευματικών ON-OFF συρτών σε οροφές σιλό πρώτων υλών

Συντήρηση πνευματικών ON-OFF συρτών σε οροφές σιλό πρώτων υλών

Συντήρηση ΜΣ Ξηρού τύπου_20kV-400V-1250kVA_KNAUF

Συντήρηση ΜΣ Ξηρού τύπου_20kV-400V-1250kVA_KNAUF

Συντήρηση ΜΣ Ηλεκτροστατικού φίλτρου μονάδος παραγωγής τσιμέντου

Συντήρηση ΜΣ Ηλεκτροστατικού φίλτρου μονάδος παραγωγής τσιμέντου

Συντήρηση μονάδος MasterCASCADE ESP FAN ΜΦ1

Συντήρηση μονάδος MasterCASCADE ESP FAN ΜΦ1

Συντήρηση και μετρήσεις, εκκινητού ελαίου κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομεως 6,6kV-900kW

Συντήρηση και μετρήσεις, εκκινητού ελαίου κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομεως 6,6kV-900kW

Συντήρηση ερμαρίου 6,6kV κινητήρος 6,6kV-3,5MW

Συντήρηση ερμαρίου 6,6kV κινητήρος 6,6kV-3,5MW

Συντήρηση εναλλακτών κυκλώματος ψύξεως inverter ΑΒΒ ΑCS1000 κινητήρα 2,7MW

Συντήρηση εναλλακτών κυκλώματος ψύξεως inverter ΑΒΒ ΑCS1000 κινητήρα 2,7MW

Συντήρηση Εναλλάκτου θερμότητος αερίων

Συντήρηση Εναλλάκτου θερμότητος αερίων

Συντήρηση εκκινητού σταθερων και κινητών επαφών χαλκού από κινητήρα 6,6kV-3,5MW

Συντήρηση εκκινητού σταθερων και κινητών επαφών χαλκού από κινητήρα 6,6kV-3,5MW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου κινητήρα 6,6kV-450kW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου κινητήρα 6,6kV-450kW

Συντήρηση διανομής πεδίων Master Slave AC κινηρήρων DC κινητήρων ΧΤ

Συντήρηση διανομής πεδίων Master Slave AC κινηρήρων DC κινητήρων ΧΤ

Μετρήσεις στον συλλέκτη DC κινητήρος 730kW

Μετρήσεις στον συλλέκτη DC κινητήρος 730kW

Μετρήσεις ρεύματος εκκινήσεως κινητήρα 4,5MW

Μετρήσεις ρεύματος εκκινήσεως κινητήρα 4,5MW

Μετρήσεις ρεύματος εκκινήσεως & ηλεκτρικών μεγεθών σε κινητήρα 6,6kV-4,6MW

Μετρήσεις ρεύματος εκκινήσεως & ηλεκτρικών μεγεθών σε κινητήρα 6,6kV-4,6MW

Μετρήσεις διηλεκτρικές(ΜΩ,PI,DAR) με Megger σε καλώδια και κινηήρα 6,6kV-1200kW

Μετρήσεις διηλεκτρικές(ΜΩ,PI,DAR) με Megger σε καλώδια και κινηήρα 6,6kV-1200kW

Μετρήσεις διηλεκτρικές(PI,DAR) καλωδίων μέσης τάσεως

Μετρήσεις διηλεκτρικές(PI,DAR) καλωδίων μέσης τάσεως

Μετρήσεις P,Q,V,I,THD σε κινητήρα 4,6MW

Μετρήσεις P,Q,V,I,THD σε κινητήρα 4,6MW

Μετρήσεις (P,Q,S,V,I,THDV,THDI) κινητήρα DC 730kW

Μετρήσεις (P,Q,S,V,I,THDV,THDI) κινητήρα DC 730kW

Κατασκευή πινάκων και προγραμματισμός PLC_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Κατασκευή πινάκων και προγραμματισμός PLC_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Επιθεώρηση κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8MW κατόπιν σφάλματος ως προς ΓΗ

Επιθεώρηση κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8MW κατόπιν σφάλματος ως προς ΓΗ

Εγκατάσταση Υπογείων καλωδίων 20kV προς υποσταθμό

Εγκατάσταση Υπογείων καλωδίων 20kV προς υποσταθμό

Εγκατάσταση σχαρών & νέων καλωδίων ισχύος Μ(6,6kV) εντός ψευδοδαπέδου διανομής

Εγκατάσταση σχαρών & νέων καλωδίων ισχύος Μ(6,6kV) εντός ψευδοδαπέδου διανομής

Εγκατάσταση νέου σακκοφίλτρου KNAUF

Εγκατάσταση νέου σακκοφίλτρου KNAUF

Εγκατάσταση ηλεκτρολυτικού εκκινητού(διαλύματος σόδας) σε κινητήρα 6,6kV-4,8MW

Εγκατάσταση ηλεκτρολυτικού εκκινητού(διαλύματος σόδας) σε κινητήρα 6,6kV-4,8MW

Δοκιμή και εγκατάσταση πνευματικού σύρτη σε κύκλωμα πρώτων υλών_KNAUF

Δοκιμή και εγκατάσταση πνευματικού σύρτη σε κύκλωμα πρώτων υλών_KNAUF

Διηλεκτρικές μετρήσεις σε υποσταθμούς 6,6kV-500V-3000kVA

Διηλεκτρικές μετρήσεις σε υποσταθμούς 6,6kV-500V-3000kVA

Δειγματοληψία ελαίου ΜΣ 150kV-6,6kV-30MVA

Δειγματοληψία ελαίου ΜΣ 150kV-6,6kV-30MVA

Γενική στάση Υπαιθρίου ΥΣ 150kV

Γενική στάση Υπαιθρίου ΥΣ 150kV

Βαθμονόμηση Ροομέτρων Endress+Hauser_KNAUF

Βαθμονόμηση Ροομέτρων Endress+Hauser_KNAUF

Αντιμετώπιση διαρροής εντός Drive ACS1000 υδρόψυκτου

Αντιμετώπιση διαρροής εντός Drive ACS1000 υδρόψυκτου

Αντικατασταση φούρνου Διογκωτηρίου KNAUF

Αντικατασταση φούρνου Διογκωτηρίου KNAUF

Αντικατάσταση τροφοδοτικού 230VAC και συστοιχίας μπαταριών

Αντικατάσταση τροφοδοτικού 230VAC και συστοιχίας μπαταριών

Αντικατάσταση ρουλεμάν-συντήρηση κινητήρα 6,6kV-3,5MW

Αντικατάσταση ρουλεμάν-συντήρηση κινητήρα 6,6kV-3,5MW

Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 3,5ΜW

Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 3,5ΜW

Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 2,7 MW(2700kW)

Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 2,7 MW(2700kW)

Αντικατάσταση ΜΣ τάσεως μετρήσεως σε Μετασχηματιστή ισχύος 150kV& μετρήσεις διηλεκτρικές

Αντικατάσταση ΜΣ τάσεως μετρήσεως σε Μετασχηματιστή ισχύος 150kV& μετρήσεις διηλεκτρικές

Αντικατάσταση Κυρίου ιμάντα παραγωγής με εξειδικευμένο συνεργείο κολλήσεως ιμάντων

Αντικατάσταση Κυρίου ιμάντα παραγωγής με εξειδικευμένο συνεργείο κολλήσεως ιμάντων

Αντικατάσταση ΓΠΧΤ 4000Α

Αντικατάσταση ΓΠΧΤ 4000Α

Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτου 150kV (από πτωχού ελαίου σε SF6)

Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτου 150kV (από πτωχού ελαίου σε SF6)

Αντικατάσταση core box_KNAUF

Αντικατάσταση core box_KNAUF

Αναπεριέλιξη και δοκιμές ΜΣ Ισχύος 150kV-500V-30MVA

Αναπεριέλιξη και δοκιμές ΜΣ Ισχύος 150kV-500V-30MVA

Α-Δ 6,6kV B-ΓΕΝΟΥΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ Νο4 29-04-2010

Α-Δ 6,6kV B-ΓΕΝΟΥΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ Νο4 29-04-2010

Time test ΑΔ 6,6kV

Time test ΑΔ 6,6kV

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »