ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μάθετε για εμάς

Η ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια ανερχόμενη τεχνική εταιρεία στο χώρο της βιομηχανίας και των κατασκευών. Σκοπός μας είναι η κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας σε επίπεδο μελέτης, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης των βιομηχανιών για τις οποίες εργαζόμαστε, ως προς την χρήση της νέας εγκατάστασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΧΕΔΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κατάσταση: Αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση της εγκαταστάσεως με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Ποιά δηλαδή είναι η κατάσταση “ΠΡΙΝ”.

Αποστολή: Σε συνεργασία με τον πελάτη, αποσαφηνίζουμε τον τελικό στόχο και την αποστολή του νέου έργου ή της μετατροπής υπάρχουσας εγκαταστάσεως. Ποιά δηλαδή θα είναι η κατάσταση “ΜΕΤΑ”.

Σχέδιο: Σχεδιάζουμε βάσει των υποδείξεων του πελάτου, τη νέα εγκατάσταση υπολογίζοντας εκ παραλλήλου κόστη σε υλικά και ανθρωποώρες εργασίας.

Εκτέλεση: Προχωρούμε σε εκτέλεση του έργου άνευ καθυστερήσεων αλλά και χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας ή ποιότητας εργασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ

Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ: 112690

Υπεύθυνος της εταιρείας είναι ο Απόστολος Γ. Μιχολίτσης. Γεννηθείς στον Βόλο στις 18/01/1982, του νομού Μαγνησίας, μια καθαρά βιομηχανική πόλη αλλά και διαμετακομιστικό κέντρο λόγω του λιμένος, μετέβη στην Θεσσαλονίκη για σπουδές το έτος 2000 απ όπου και έλαβε το Δίπλωμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Κ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ - Ε. ΜΠΑΣΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Κατόπιν, αφού ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε για 1 χρόνο στην τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία Κ. ΔΟΥΖΕΝΗΣ – Ε. ΜΠΑΣΤΗΣ Ε.Π.Ε. όπου εξοικειώθηκε με το κατασκευαστικό κομμάτι των υποσταθμών μέσης τάσεως (20kV) και των πινάκων διανομής ισχύος (PCC) και κινήσεως (MCC) στη χαμηλή τάση (0.4kV). Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες επεξεργασίας σιδήρου, τροφίμων αλλά και στη βιομηχανική ψύξη.

ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ

Έπειτα εργάστηκε ως Μηχανικός Συντηρήσεως για 6,5 έτη στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου “ΟΛΥΜΠΟΣ” στο Βόλο της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ (του ομίλου Lafarge). Εκεί ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο από τη “Διαγνωστική και Προληπτική Συντήρηση” του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου: μετρήσεις δονήσεων, ζυγοσταθμίσεις πτερωτών ανεμιστήρων ελκυσμού (ID FAN), απεικόνιση μέσω θερμοκάμερας, και μετρήσεις αντιστάσεως μονώσεως (ΜΩ), δεικτών PI, DAR για καλώδια, κινητήρες και εξοπλισμό μέσης τάσεως (6,6 kV, 15kV, 20kV) του εργοστασίου.

Τα επόμενα 2 έτη πέρασε στην καθεαυτή ηλεκτρολογική συντήρηση ισχύος του τμήματος των περιστροφικών καμίνων και του λατομείου όπου εξοικειώθηκε πάνω στην συντήρηση, αποσφαλμάτωση και θέση σε λειτουργία (comissioning), εξοπλισμού υψηλής τάσεως (150kV) όπως οι μετασχηματιστές ισχύος 150kV, εναέριες γραμμές 150kV, αυτόματοι διακόπτες πτωχού ελαίου και SF6 στα 150kV, Μ/Σ εντάσεως και τάσεως 150kV, διάταξη εξοπλισμού υπαίθριων Υ/Σ 150kV και αίθουσα χειρισμών και μετρήσεων.

Τα τελευταία 3 έτη στην εταιρεία επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες του και στους Μύλους τσιμέντου και στην Σάκκευση και το Λιμάνι φορτώσεων όσον αφορά στον εξοπλισμό ισχύος και αυτοματισμού.

Πεδίο ευθύνης του αποτέλεσαν αυτά τα χρόνια η συντήρηση, εγκατάσταση και αποσφαλμάτωση του εξοπλισμού 150kV των υπαίθριων υποσταθμών, των Υ/Σ διανομής Μ.Τ. (20kV, 15kV, 6.6kV), των μετατροπέων συχνότητος (frequency converter) Μ.Τ. (6.6kV) και Χ.Τ. (έως 0.69kV), των διανομών ισχύος και κινήσεως (PCC, MCC), των κινητήρων (6.6kV και 0.5kV) και του αυτοματισμού του σχετιζόμενου με τον εξοπλισμό ισχύος του εργοστασίου.

Επίσης ήταν και υπεύθυνος επί του εξοπλισμού ισχύος κατά την εκτέλεση των νέων έργων στο εργοστάσιο.

ELKOM - ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Κατόπιν επί 1,5 χρόνο εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής της ELKOM, θυγατρικής της KOMEL Α.Ε., πάνω στην αναβάθμιση του αυτοματισμού των Γραμμών 2 και 3 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Το έργο αφορούσε στο Μετρό των Αθηνών και στον σχεδιασμό της επεκτάσεως της Γραμμής 3 (Χαϊδάρι – Πειραιάς) με δικτυο οπτικών ινών για όλους του 77 υποσταθμούς (LAS και RS) των γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ.

Σκοπός του έργου ήταν ο προγραμματισμός σε διάταξη ενεργού εφεδρείας (hot redundancy με διπλή CPU SIEMENS S7-400H) κεντρικού πίνακα (FEP) ελέγχου της τροφοδοσίας 20kV των ανωτέρω υποσταθμών και η αυτόματη επανατροφοδότηση αυτών σε περίπτωση σφάλματος ως προς Γη, εντός των αρτηριών των υποσταθμών. Για την επικοινωνία των υποσταθμών μετετράπη το πρωτόκολλο επικοινωνίας από MODBUS RTU σε S7 communication (TCP/IP) μέσω παρεμβολής κατά τόπους υποστηρηκτικών CPU SIEMENS S7-1200.

Στα πλαίσια του έργου ήταν επίσης και ο υπολογισμός διατάξεως UPS και συστοιχιών συσσωρευτών για την αυτονομία του συστήματος.

AQUAPANEL (μέλος ομίλου KNAUF)

Έπειτα εργάστηκε για 1 έτος ως Προϊστάμενος Συντηρήσεως στο εργοστάσιο AQUAPANEL της εταιρείας KNAUF όπου ως αντικείμενο είχε την λειτουργία, αποσφαλμάτωση και συντήρηση του εργοστασίου και τις βελτιστοποιήσεις σε ηλεκτρολογικό, αυτοματιστικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Παράλληλα απ΄το 2014 και έπειτα διατηρεί το τεχνικό γραφείο του στο Βόλο όπου αναλαμβάνει τη μελέτη, προεκτίμηση, εγκατάσταση και επίβλεψη έργων κτιριακών και κυρίως βιομηχανικών, στην Ελληνική επικράτεια αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να ανταποκριθεί σε έργα απλής Συντηρήσεως εξοπλισμού, μεμονωμένα ή βάσει επαναλαμβανόμενου προγράμματος, όσο επίσης και σε νέα έργα καινούριων εγκαταστάσεων, τα οποία αποσκοπούν σε βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η «αποστολή» της εταιρείας μας συνοψίζεται στα εξής σημεία:

Ιδιωτικά έργα

Επιδιώκουμε την ανάληψη και επιτυχή εκτέλεση με τον ταχύτερο, οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, ιδιωτικών έργων κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Κριτήριό μας αποτελεί η εκτέση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης, με τάξη και ευκρίνεια και η παράδοση αυτού στον τελικό ιδιοκτήτη.

Η παράδοση του έργου γίνεται με τη συνοδεία πλήρους σειράς σχεδίων (ΩΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ-AS BUILT) και των λοιπών επεξηγηματικών φυλλαδίων και φύλλων υλικού που χρησιμοποιήθηκαν, προς στο τμήμα Νέων Έργων ή Συντηρήσεως του εργοστασίου.

Συμπεριλαμβάνεται σαφώς και εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού οιασδήποτε βαθμίδας στον χειρισμό της νέας εγκαταστάσεως.

Δημόσια έργα - Κοινής Ωφελείας

Ισχύει κατ’ελάχιστον, ότι και στα ιδιωτικά έργα, με την διαφορά ότι δεδομένου ότι αυτή τη φορά η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί την κοινωνία και το κοινό καλό, έχουμε, ένα έτι περισσότερο κίνητρο να επιδεικνύουμε τις εξ’ ορισμού ιδιότητες μας της αποτελεσματικότητος, συνέπειας και υπεύθυνότητος.

Η ιδέα της εργασίας μας με σκοπό την υπηρεσία της Κοινωνίας μας δραστηριοποιεί ακόμη περισσότερο.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ειδικές περιπτώσεις που «αξίζουν» από κοινωνικής, ιδεολογικής ή καθαρά πρακτικής σκοπιάς, δύναται η εταιρεία να παραιτηθεί της αμοιβής της με σκοπό το γενικώτερο καλό ή την βοήθεια πιθανώς ενός ιδιώτη ο οποίος τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αμοιβή της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, έχει ως προμετωπίδα των έργων, των ενεργειών και των συνεργασιών της, την έννοια του αμοιβαίου σεβασμού, της εξοικονομήσεως φυσικών πόρων και της πλήρους διαφάνειας στις ενέργειές της και στην εκτέλεση των έργων.

  • Θεωρούμε τον εαυτό μας κομμάτι της κοινωνίας επομένως επιζητούμε έντιμες και ξεκάθαρες συναλλαγές με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας με σκοπό την ομαλή συνεργασία και αποπεράτωση του εκάστοτε έργου.
  • Επιδιώκουμε την εξοικονόμηση φυσικών πόρων (υλικών , ανταλλακτικών και καυσίμων) με σκοπό την μείωση του περιβαλλονικού αποτυπώματος της εργασίας μας. Αυτό ασφαλώς χωρίς καμμία απολύτως έκπτωση σε θέματα ασφαλείας ή ποιότητος εργασίας. Όλες οι μέθοδοι εργασίας και ο τρόπος εκτελέσεως των έργων παρατίθενται στον εκάστοτε εργοδότη πρό της οποιασδήποτε υπογραφής συμβάσεως ώστε να τυγχάνει και της εγκρίσεως του εκάστοτε εργοδότου.
  • Θεωρούμε την διαρκή μας ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις της τεχνολογίας, αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας μας, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητος και έτσι επιδιώκουμε την συνεχή επιμόρφωσή ημών και των συνεργείων μας σε τεχνικά θέματα. Υπάρχει διαρκής εσωτερική εκπαίδευση αλλά και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, των Μηχανικών, Υπομηχανικών, Εργοδηγών και Τεχνιτών σε καινοτόμες τεχνικές λύσεις αλλά και στις βασικές αρχές της Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας.
  • Τέλος η εταιρική μας ευθύνη δεν περιορίζεται σε τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και σε κοινωνικά. Δεδομένου ότι το στοιχειώδες κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια, επιδιώκουμε να προωθήσουμε μεταξύ των εργαζομένων την έννοια της ισορροπίας μεταξύ εργασιακού φόρτου και οικογενειακής ζωής, ώστε αυτή η ισορροπία να αντανακλάται και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις εντός εταιρείας.
  • Θεωρούμε, στο ίδιο αξιακό πλαίσιο, ότι δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι το στοιχειώδες κύτταρο της οικογένειας με τη σειρά του, θα πρέπει να μεριμνεί για την πνευματική, ψυχική και σωματική του ευεξία, ώστε να είναι αποτελεσματικός στην εργασία του. Ώς εκ τούτου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα εντός της εταιρείας γίνεται εσωτερική ενημέρωση για πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της έδρας μας, όπως επίσης και ενημερώσεις από επαγγελματίες του χώρου της υγείας (γυμναστές διατροφολόγους και ιατρούς) σε θέματα ασκήσεως του σώματος, σωστής διατροφής και προστασίας της υγείας.

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Το όνομα της εταιρείας Άργος Μηχανική προκύπτει από τον Άργο, ο οποίος ήταν ο Ναυπηγός Μηχανικός που κατασκεύασε την Αργώ. Η Αργώ ήταν η θρυλική πεντηκόντορος που μετέφερε τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες στη μακρινή Κολχίδα (σημερινή Γεωργία) με σκοπό την αρπαγή του Χρυσόμαλλου Δέρατος απ΄τον βασιλιά Αιήτη.

Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την Αργοναυτική εκστρατεία ως την πρώτη αποβατική ενέργεια Πεζοναυτών σε εχθρικό έδαφος στην ιστορία, όπως επίσης και αποδίδουν την εκστρατεία περισσότερο σε χαρτογράφηση της περιοχής των στενών του Ελλησπόντου και της Μαύρης Θάλασσας, ώστε να ακολουθήσει, κατόπιν μιας γενιάς, η εκστρατεία των Δαναών/Αχαιών κατά της Τροίας και η έναρξη του πολυετούς Τρωικού πολέμου.

Αυτός ο πόλεμος μέσω του Ομήρου μας έδωσε τα εκπληκτικά λογοτεχνήματα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, όπως επίσης και τον γενάρχη Αινεία της μετέπειτα κοσμοκράτωρος Ρώμης, ο οποίος όταν εάλω η Τροία απ΄τους Αχαιούς κατέφυγε στην Ιταλική χερσόνησο με τον πατέρα του στην πλάτη και τον γιό του και ξεκίνησε σύμφωνα με τον μύθο, το γένος των Ρωμαίων.

Σε όλο αυτό το ντόμινο γεγονότων, ευτυχών, ηρωικών αλλά και καταστροφικών, υπήρξε θεμελιώδης λοιπόν ο ρόλος του Μηχανικού Άργου, ο οποίος στην αρχαία και μυθική πόλη της Ιωλκού κατασκεύασε την Αργώ απ όπου όλα θα ξεκινούσαν…

Η τεχνική εταιρεία μας με έδρα την πόλη του Βόλου, όπου προσεγγιστικά βρισκόταν η αρχαία Ιωλκός, έλαβε το όνομα της εις μνήμην αυτού του μηχανικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »