ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας συμβατικούς (λιγνιτικούς ΑΗΣ και συνδυασμένου κύκλου), όπως επίσης σε εγκαταστάσεις ανανεωσίμων πηγών ενέργειας.

Συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας (ΑΗΣ και συνδυασμένου κύκλου - CCCP)
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποσταθμών (υπαιθρίων και διανομής ισχύος).
 • Καλωδιώσεις σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.
 • Αυτοματισμοί υποσταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Συστήματα αδιάλλειπτης παροχής τάσεως UPS.
 • Ασφάλεια και επιτήρηση χώρου.
Γραμμές μεταφοράς ενέργειας
 • Εγκατάσταση εναερίων γραμών μεταφοράς (OHL) υψηλής τάσεως (150kV) εντός υπαιθρίων υποσταθμών.
 • Εγκατάσταση υπογείων και εναερίων γραμμών μεταφοράς ενέργειας μέσης τάσεως (έως 33kV).
 • Εγκατάσταση και τερματισμός σε ακροκιβώτια γραμμών μεταφοράς μέσης τάσεως σε κτιρικούς χώρους και χώρους βιομηχανικούς.
Ανεμογεννήτριες

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε έργα Ανεμογεννητριών στο παρακάτω επίπεδο:

 • Εγκατάσταση τοπικών Μετασχηματιστών ξηρού τύπου εντος της ανεμογεννήτριας.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και αυτοματισμών εντός των ανεμογεννητριών.
 • Εκσκαφή προετοιμασία εδάφους και ρίψη καλωδίων Μέσης τάσεως από κάθε ανεμογεννήτρια μέχρι το κτίριο του υπαιθρίου Υποσταθμού ανυψώσεως τάσεως.
 • Κατασκευή Γειώσεων (PE) ανεμογεννητριών.
Φωτοβολταϊκά

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε έργα Φωτοβολταϊκών στο παρακάτω επίπεδο:

 • Εγκατάσταση πάνελ φωτοβολταϊκών επί του πεδίου.
 • Εγκατάσταση τοπικών Μετασχηματιστών και υπαιθρίου οικίσκου φωτοβολταϊκού πάρκου (όπου εφαρμόζει).
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος, μετατροπέων συχνότητος (inverter) και λοιπών αυτοματισμών.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας(κάμερες και συναγερμοί) της όλης εγκαταστάσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »