ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Υποσταθμοί υψηλής τάσεως (150kV)
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξοπλισμού υψηλής τάσεως(150kV) σε υπαίθριους υποσταθμούς, όπως Μετασχηματιστές(Μ/Σ), μονωτήρες, Μ/Σ Εντάσεως (CTs), Μετασχηματιστές Τάσεως(VTs), Αποζεύκτες(Α/Ζ), Αυτόματοι διακόπτες(Α/Δ) πτωχού ελαίου, SF6 ή κενού.
 • Κατασκευή βοηθητικών μεταλλικών ικριωμάτων βάσει σχεδίων, για τον ως άνω εξοπλισμό.
 • Εγκατάσταση εναερίων γραμμών (OHL) αγωγών (π.χ αγωγών ACSR τύπου GROSBEAK) σε υπαιθρίους Υ/Σ.
 • Κατασκευή πλέγματος Γειώσεως (PE) υπαιθρίων υποσταθμών από χαλκό με αλουυμινοθερμική κόλληση (CADWELD)
 • Καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων Μ/Σ, Α/Δ, Α/Ζ, CTs, VTs και κατασκευή των επικοινωνιών με την αίθουσα ελέγχου του Υποσταθμού, βάσει σχεδίων.
 • Κατασκευή πινάκων και πάνελ χειρισμού και καλωδίωση αυτών, βάσει μελέτης.
 • Θέση εις λειτουργία (commissioning) του συστήματος και αποσφαλμάτωση.
Υποσταθμοί μέσης τάσεως (έως 33kV)
 • Εγκατάσταση κυψελών Μέσης τάσεως στο χώρο του Υποσταθμού
 • Τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσεως
 • Κατασκευή ακροκιβωτίων
 • Καλωδίωση των βοηθητικών κυκλωμάτων των κυψελών βάσει σχεδίου και σύνδεση των προστασιών των Μετασχηματιστών στα βοηθητικά της κυψέλης.
 • Πιθανές τροποποιήσεις στον ζυγό (Cu) μέσης τάσεως, με σκοπό την διασύνδεση των κυψελών ή την παρεμβολή κάποιου πιθανού συμπλέκτη ζυγών (coupler).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »