Υποσταθμοι υψηλης τασεως (150kV)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξοπλισμού υψηλής τάσεως (150kV) σε υπαίθριους υποσταθμούς, όπως Μετασχηματιστές(Μ/Σ), μονωτήρες, Μ/Σ Εντάσεως (CTs), Μετασχηματιστές Τάσεως(VTs), Αποζεύκτες(Α/Ζ), Αυτόματοι διακόπτες(Α/Δ) πτωχού ελαίου, SF6 ή κενού.
  • Κατασκευή βοηθητικών μεταλλικών ικριωμάτων βάσει σχεδίων, για τον ως άνω εξοπλισμό.
  • Εγκατάσταση εναερίων γραμμών (OHL) αγωγών (π.χ αγωγών ACSR τύπου GROSBEAK) σε υπαιθρίους Υ/Σ.
  • Κατασκευή πλέγματος Γειώσεως (PE) υπαιθρίων υποσταθμών από χαλκό με αλουυμινοθερμική κόλληση (CADWELD)
  • Καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων Μ/Σ,Α/Δ, Α/Ζ, CTs,VTs και κατασκευή των επικοινωνιών με την αίθουσα ελέγχου τπυ Υποσταθμού, βάσει σχεδίων.
  • Κατασκευή πινάκων και πάνελ χειρισμού και καλωδίωση αυτών, βάσει μελέτης.
  • Θέση εις λειτουργία (commissioning) του συστήματοςκαι αποσφαλμάτωση.

Φόρμα Επικοινωνίας

10 + 3 =

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »