ΝΕΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πέραν της Συντηρήσεως εξοπλισμού παρέχουμε και τη δυνατότητα να της ηλεκτρολογικής μελέτης και κατασκευής μιας νέας εγκατάστάσεως μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει ως επέκταση ή προσθήκη να ενσωματωθεί στις διεργασίες του εκάστοτε εργοστασίου.

Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος & αυτοματισμού
Ξεκινώντας από το τελικό διάγραμμα ροής (flow sheet) των μηχανημάτων της νέας εγκαταστάσεως και σε συνεννόηση με τον τελικό αποδέκτη για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, παρέχουμε την μελέτη, προεκτίμηση κόστους και κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως από πλευράς πινάκων, σχαρών, καλωδιώσεων, αισθητηρίων και εξοπλισμού αυτοματισμού (κάρτες I/O, FM και CPU του PLC).
Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας

Εγκατάσταση σε κρίσιμα σημεία της ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως, μετρητών ενέργειας με σκοπό την επιτήρηση της κατανάλωσης (kWh) στο συγκεκριμένο κομμάτι της εγκαταστάσεως.

Δικτύωση των μετρητών ενέργειας μέσω δικτύου PROFIBUS, MODBUS, MODBUS over TCP,TCP/IP ETHERNET.

Μεταφορά των δεδομένων των μετρητών καλωδιακά ή μέσω δικτύου οπτικών ινών (Ο/Ι) σε ξεχωριστό σταθμό επιτηρήσεως των μεγεθών.

Πνευματικά συστήματα
  • Συναρμολογούμε και εγκαθιστούμε πνευματικά συστήματα μεταφοράς ή προσωθήσεως προϊόντων σε γραμμές παραγωγής όπως επίσης κάνουμε εγκατάσταση της υποδομής για την παραγωγή αέρα υψηλής πιέσεως και χαμηλής υγρασίας για την λειτουργία του όλου πνευματικού συστήματος.
  • Εγκατάσταση και καλωδίωση στο PLC, αισθητηρίων τύπου laser, επαγωγικών ή χωρητικών σε γραμμές μεταφοράς προϊόντων με σκοπό τη μανδάλωση μηχανημάτων.
  • Εγκατάσταση αισθητηρίων μετρήσεως πίεσης, θερμοκρασίας και ροής στο δίκτυο του πεπιεσμένου αέρα με σκοπό την επιτήρηση του δικτύου.
Συστήματα μεταφοράς πρώτων υλών
  • Σε υπάρχοντα εγκατεστημένο εξοπλισμό μεταφοράς πρώτων υλών (κοχλίες, ταινιοδρόμους, air slide, αναβατήρες, καδοφόρους, καδομεταφορείς, ζυγιστικά συστήματα πρώτων υλών), αναλαμβάνουμε την πλήρη καλώδίωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ήτοι κινητήρες, όργανα και αισθητήρες προστασίας (σχοινοδιακόπτες επαγωγικοί ελεγκτές στροφών, εκτροπείς ταινιών κλπ).
  • Στη περίπτωση εξοπλισμού που δεν έχει εγκατασταθεί, αναλαμβάνουμε πρώτα την μηχανολογική, βάσει σχεδιών εγκατάσταση του εξοπλισμού και κατόπιν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συγκροτήματος όσον αφορά σε ισχυρά και ασθενή ρεύματα.
Κτιριακές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών κτιρίων.

Μετρήσεις ΔΕΔΔΗΕ
Αναλαμβάνουμε την πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει των προτύπων του ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ (αναλόγως με την παλαιότητα των εγκαταστάσεων), μέσω μετρήσεων με εξειδικευμένα όργανα.
Εγκαταστάσεις UPS και Η/Ζ
  • Υπολογίζουμε τα κρίσιμα φορτία μιας ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως βάσει των αναγκών του τελικού χρήστη και πελάτη και προσδιορίζουμε το κατάλληλο σύστημα αδιαλλείπτου παροχής ισχυος (UPS), τις συστοιχίες των συσσωρευτών (μπαταριών) για την απαραίτητη αυτονομία σε περίπτωση διακοπής τάσεως και διαστασιολογούμε όλο το ηλεκτρολογικό υλικό (συσκευή UPS, πλήθος και είδος συσσωρευτών, καλώδια ισχύος και αυτοματισμού, υποπίνακες).
  • Σε περίπτωση υπάρξεως κρισίμων κινητήρων στην όλη διεργασία της βιομηχανίας υπό εξέταση, προσδιορίζεται η απαραίτητη ισχύς και ο τύπος Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με όλα τα παρελκόμενα όπως αυτόματοι πινακες μεταγωγής, πίνακες διανομής ισχύος κλπ.
Αυτοματισμοί υποσταθμών

Αναλαβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση αυτοματισμών Υποσταθμών σε βιομηχανίες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας βάσει των εκάστοτε απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων των εγκαταστάσεων.

Πραγματοποιούνται πρωτίστως όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις και οι ηλεκτρικές και μηχανικές μανδαλώσεις των υπό εξέταση διακοπτών.

Κατόπιν μέσω PLC ή κλασσικού αυτοματισμού πραγματοποιούμε τους απαραίτητους αυτοματισμούς του Υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράψαμε και στο κεφάλαιο των εγκαταστάσεων Υποσταθμών.

Συστήματα ασφαλείας

Ως μέρος μιας νέας εγκαταστάσεως ή μιας παλαιάς στην οποία θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο ασφαλείας, εγκαθιστούμε συστήματα ασφαλείας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όπως τα εξής:

  • Συστήματα επιτηρήσεως χώρου μέσω καμερών ασφαλείας και με καταγραφή σε σκληρό δίσκο
  • Συστήματα συναγερμών και τηλεειδοποιήσεως μέσω κάρτας GSM ή GPRS

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »