ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Έχοντας εργαστεί η ομάδα μας επί πολλά έτη στο κομμάτι της Συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος και πέραν των υποσταθμών, παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας, στο να μας αναθέσουν και εργασίες συντηρήσεως τέτοιου εξοπλισμού.

 

Αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού

  • Αντικατάσταση και συντήρηση κινητήρων Μέσης τάσεως (Μ.Τ) και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού περί τους κινητήρες
  • Αντικατάσταση και συντήρηση κινητήρων χαμηλής τάσεως (αποσυναρμολόγηση,καθαρισμός μεταλλικών μερών, αντικατάσταση σφαιροτριβέων/ρουλεμάν, πιθανή αναπεριέλιξη, λίπανση και επανασυναρμολόγηση κινητήρος)
  • Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού συνδεδεμένου με τους κινητήρες (ικριώματα, κοχλίες, αγωγοί κλπ) και ευθυγράμμιση αυτών με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Δοκιμές και θεση σε λειτουργία.

Προγράμματα προληπτικής συντήρησης

  • Εκτέλεση προληπτικών συντηρήσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βάσει προγράμματος του ιδιοκτήτη της εγκαταστάσεως και βάσει τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού.
  • Σύνταξη προγράμματος προληπτικής συντηρήσεως για μια νέα ή παλαιά εγκατάσταση.

Αναβάθμιση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού

  • Πλήρης αντικατάσταση ή τροποποίηση/αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού βάσει των προδιαγραφών του τελικού χρήστη.
  • Τροποποιήσεις στο μεταλλικό κομμάτι του εξοπλισμού βάσει σχεδίων και μελέτης ή και προσθήκη νέων αισθητήρων και ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα λειτουργίας (PLC) του εξοπλισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε για εμάς και θέλετε να διαπιστώσετε εαν το έργο σας εμπίπτει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μας στην καρτέλα Επικοινωνία.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »