Αντικατασταση Η/Μ εξοπλισμου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Έχοντας εργαστεί η ομάδα μας επί πολλά έτη στο κομμάτι της Συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος και πέραν των υποσταθμών, παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας, στο να μας αναθέσουν και εργασίες συντηρήσεως τέτοιου εξοπλισμού.
  • Αντικατάσταση και συντήρηση κινητήρων Μέσης τάσεως (Μ.Τ) και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού περί τους κινητήρες
  • Αντικατάσταση και συντήρηση κινητήρων χαμηλής τάσεως (αποσυναρμολόγηση,καθαρισμός μεταλλικών μερών, αντικατάσταση σφαιροτριβέων/ρουλεμάν, πιθανή αναπεριέλιξη, λίπανση και επανασυναρμολόγηση κινητήρος)
  • Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού συνδεδεμένου με τους κινητήρες (ικριώματα, κοχλίες, αγωγοί κλπ) και ευθυγράμμιση αυτών με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Δοκιμές και θεση σε λειτουργία.

Φόρμα Επικοινωνίας

12 + 8 =

ΑΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπεύθυνος: Απόστολος Γ. Μιχολίτσης
Δίπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

ΕΔΡΑ

Ανθίμου Γαζή 196
38221 - Βόλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - EMAIL

Σταθερό: 2421107623
Κινητό: 6980330403
Email: info@micholitsis.gr

Translate »