Αναπεριέλιξη και δοκιμές ΜΣ Ισχύος 150kV-500V-30MVA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Αποστολή Μετασχηματιστού Ισχύος 150kV/15kV/6,6kV/30MVA για αναπεριέλιξη και πλήρη συντήρηση στο ηλεκτρολογείο της ΑΒΒ στην Κωνσταντινούπολη.Πραγματοποίηση πλήρους σειράς δοκιμών βάσει προτύπων κατόπιν των εργασιών με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας εργασίας, για λογαριασμό της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge.

Translate »