Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτου 150kV (από πτωχού ελαίου σε SF6)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Αντικατάσταση αυτομάτου διακόπτου 150kV από πτωχού ελαίου σε SF6 σε υπάιθριο υποσταθμό υψηλής τάσεως 150kV.

Translate »