Αντικατάσταση ΓΠΧΤ 4000Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Μελέτη, παραγγελία και αντικατάσταση Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσεως(500V) με νέο αυτόματο διακόπτη εισόδου 4000Α και αναχωρήσεις αππο 250Α έως 630Α για υποδιανομές (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge).

Translate »