Αντικατάσταση ΜΣ τάσεως μετρήσεως σε Μετασχηματιστή ισχύος 150kV& μετρήσεις διηλεκτρικές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Αντικατάσταση μετασχηματιστού τάσεως μετρήσεως σε Μετασχηματιστή Ισχύος 150kV και διηλεκτρικές μετρήσεις (tanδ,PI,DAR, ρεύμα μαγνητίσεως πυρήνα κλπ) μέσω εξειδικευένης εταιρείας (ΑΤΕ Αγγελίδης).

Translate »