Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 2,7 MW(2700kW)

Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα μέσης τάσεως 3,3kV με ισχύ κινητήρα 2,7 MW(2700kW) οδηγούμενου από υδρόψηκτα drive της ΑΒΒ. Διενέργεια διηλεκτρικών μετρήσεων στα τυλίγματα του κινητήρα (μετρήσεις αντιστάσεως μονώσεως, PI,DAR).(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge).

Translate »