Αντικατάσταση ρουλεμάν κινητήρα 3,5ΜW

Αντικατάσταση ρουλεμάν καθέτου κινητήρα μέσης τάσεως 6,6kV με ισχύ κινητήρα 3,5MW(3500kW) με εκκινητή αντιστάσεων χαλκού. Διενέργεια διηλεκτρικών μετρήσεων στα τυλίγματα του κινητήρα (μετρήσεις αντιστάσεως μονώσεως, PI,DAR) τόσο στον στάτη όσο και στον ρότορα.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge).

Translate »