Αντικατάσταση τροφοδοτικού 230VAC και συστοιχίας μπαταριών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Υπολογισμός UPS και συστοιχίας μπαταριών και αντικατάσταση πεπαλαιωμένου συστήματος με νέο, για την αδιαλειπτη παροχή βοηθητικών τάσεων χειρισμού 230VAC και 110VDC, σε υπαίθριο υποσταθμό υψηλής τάσεως. (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge).

Translate »