Α-Δ 6,6kV B-ΓΕΝΟΥΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ Νο4 29-04-2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση αυτομάτου διακόπτου 6,6kV/630A σε λατομείο του εργοστασίου τσιμέντων ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge, – Έλεγχος λειτουργίας και αυτοματισμού του Α/Δ, λίπανση μηχανικών μερών και έλεγχος κατάστασης του μέσου σβέσης του ηλεκτρικού τόξου.

Translate »