Γενική στάση Υπαιθρίου ΥΣ 150kV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Γενική συντήρηση υπαιθρίου υποσταθμού υψηλής τάσεως (ΥΤ) 150kV διπλής εισόδου από τον ΔΕΔΔΗΕ.Καθαρισμός μονωτήρων ΥΤ, έλεγχος προστασιών αυτομάτων διακοπτών ΥΤ, έλεγχος συστήματος Γειώσεως υπαιρίου υποσταθμού.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge).

Translate »