Δειγματοληψία ελαίου ΜΣ 150kV-6,6kV-30MVA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Δειγματοληψία ελαίου ΜΣ 150kV-6,6kV-30MVA. Αποστολή δείγματος σε εξειδικευμένη εταιρεία (IC Lab-Παπαδόπουλος) για έλεγχο PCBs και 24 σημείων. (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »