Διηλεκτρικές μετρήσεις σε υποσταθμούς 6,6kV-500V-3000kVA

Πραγματοποίηση διηλεκτρικών μετρήσεων (tanδ,R [ΜΩ], PI,DAR κλπ) σε μετασχηματιστές διανομής 6,6kV/500V/3000kVA εργοστασίου τσιμέντων ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge, με τη βοήθεια εξειδικευμένης εταιρείας (ΑΤΕ Αγγελίδης)

Translate »