Εγκατάσταση ηλεκτρολυτικού εκκινητού(διαλύματος σόδας) σε κινητήρα 6,6kV-4,8MW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Αντικατάσταση παλαιού εκκινητού (επαφών χαλκού με διακριτές σκάλες), με ηλεκτρολυτικό εκκινητή(διαλύματος σόδας) σε κινητήρα 6,6kV/4,8MW (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »