Εγκατάσταση νέου σακκοφίλτρου KNAUF

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Εγκατάσταση νέου σακκοφίλτρου για την αποκονίωση τμήματος της γραμμής παραγωγής σε εργοστάσιο της KNAUF

Translate »