Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία μετατροπέων συχνότητος (inverter) μικρής ισχύος (τύπου workshop) μεταφορικών ταινιών υλικού.Τοποθέτηση στο δίκτυο Ethernet του εργοστασίου για επισκόπηση μεγεθών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
Translate »