Εγκατάσταση σχαρών & νέων καλωδίων ισχύος Μ(6,6kV) εντός ψευδοδαπέδου διανομής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Εγκατάσταση σχαρών και νέων καλωδίων ισχύος Μέσης τάσεως(6,6kV) εντός ψευδοδαπέδου διανομής μεταξύ υδρόψηκτων drive και μετασχηματιστών.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »