Εγκατάσταση Υπογείων καλωδίων 20kV προς υποσταθμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Εγκατάσταση Υπογείων καλωδίων 20kV προς υποσταθμό στο λιμάνι φορτώσεως ασβεστολίθου στο λατομείο.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »