Επιθεώρηση κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8MW κατόπιν σφάλματος ως προς ΓΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Επιθεώρηση κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 6,6kV/4,8MW κατόπιν σφάλματος ως προς ΓΗ.

Translate »