Κατασκευή πινάκων και προγραμματισμός PLC_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων διασύνδεσης συστήματος UPS και συστήματος αυτοματισμού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜ).Κατασκεύη δικτύου οπτικών ινών και επικοινωνία των 77 υποσταθμών της ΑΜ μέσω βιομηχανικών switch. Αλλαγή επικοινωνίας RTU των σταθμών από Modbus RTU σε Industrial Fibel Ethernet.Προγραμματισμός των Switch, των PLC των επιμέρους υποσταθμών και του κεντρικού ερμαρίου που ελέγχει όλη τη διανομή ισχύος.

Translate »