Μετρήσεις διηλεκτρικές(ΜΩ,PI,DAR) με Megger σε καλώδια και κινηήρα 6,6kV-1200kW

Μετρήσεις διηλεκτρικές(ΜΩ,PI,DAR) με Megger 5kV(DC) σε καλώδια και κινηήρα 6,6kV/1,2MW (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »