Μετρήσεις στον συλλέκτη DC κινητήρος 730kW

Μετρήσεις στον συλλέκτη DC κινητήρος 730kW κυρίας κίνησης Περιστροφικής Καμίνου και επιθεώρηση ηλεκτρικών μεγεθών.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »