Μετρήσεις (P,Q,S,V,I,THDV,THDI) κινητήρα DC 730kW

Μετρήσεις (P,Q,S,V,I,THDV,THDI) κινητήρα DC 730kW κυρίας κίνησης Περιστροφικής Καμίνου (ΠΚ). (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »