Μετρήσεις P,Q,V,I,THD σε κινητήρα 4,6MW

Μετρήσεις (P,Q,S,V,I,THDV,THDI) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 6,6kV/4,6MW Μύλου Τσιμέντου. (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »