Παραμετροποίηση drive τύπου SEW MOVITRACK και MOVIDRIVE και σύνδεσή τους σε υπάρχον δίκτυο PROFIBUS DP αλλά και κατάσκευή υποδικτύων S-Bus βάσει δυνατοτήτων της SEW. Λήψη backup των αρχείων παραμέτρων με ειδικό λογισμικό της SEW Eurodrive

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
Translate »