Συντήρηση διανομής πεδίων Master Slave AC κινηρήρων DC κινητήρων ΧΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση διανομής πεδίων DC κινητήρων χαμηλής τάσεως διπλού κινητήρα σε διάταξη Master-Slave σε Λατομείο (φύσηγμα διανομής,σύσφιξη κλεμών, πλύση με σπρέι επαφών και αντικατάσταση φθαρμένου ραγοϋλικού με νέο). (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »