Συντήρηση εναλλακτών κυκλώματος ψύξεως inverter ΑΒΒ ΑCS1000 κινητήρα 2,7MW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Συντήρηση εναλλακτών κυκλώματος ψύξεως inverter ΑΒΒ ΑCS1000 κινητήρα 2,7MW ανεμιστήρα ελκυσμού.(Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »