Συντήρηση και μετρήσεις, εκκινητού ελαίου κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομεως 6,6kV-900kW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση και μετρήσεις,εκκινητού ελαίου κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 6,6kV-900kW (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »