Συντήρηση μονάδος MasterCASCADE ESP FAN ΜΦ1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση μονάδος ρυθμίσεως στροφών κινητήρα Master-Slave, τύπου CASCADE για ανεμιστήρα ελκυσμού.Αντικατάσταση θυρίστωρ, φθαρμένου ραγοϋλικού, καθαρισμός και σύσφιξη επαφών. (Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ-Lafarge)

Translate »