Συντήρηση ΜΣ Ηλεκτροστατικού φίλτρου μονάδος παραγωγής τσιμέντου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση Μετασχηματιστόυ Ηλεκτροστατικού φίλτρου μονάδος παραγωγής τσιμέντου. Αντικατάσταση μονωτήρα εξόδου και λοιπών εξαρτημάτων όπως και πηνίων στο κομμάτι της ανορθωτικής γέφυρας του Μ/Σ T/R.

Translate »