Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV-500V-3000kVA (ΜΣ,πεδία ΜΤ, όργανα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV/500V/3000kVA. Φύσιγμα σκόνης, έλεγχος προστασιών και κυκλωμάτων βοηθητικών των κυψελών, λίπανση μηχανικών κινούμενων μερών των αυτομάτων διακοπτών.

Translate »