Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών για αυτονιομία UPS-καλωδιώσεις σημάνσεις_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών και συσκευών UPS για αυτονομία κεντρικού συστήματος PLC,Η/Υ, οθονών και Servers του Κέντρου Ελέγχου του Συντάγματος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜ).Κατασκευή πινάκων, καλωδιώσεις, σημάνσεις, σύνδεση συστοιχιών συσσωρετών με τους πίνακες και τα UPS, δοκιμές FAT, SAT (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ)

Translate »