Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών για αυτονιομία UPS-καλωδιώσεις σημάνσεις_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών για αυτονιομία UPS-καλωδιώσεις σημάνσεις_ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Υπολογισμός και εγκατάσταση συστοιχίας συσσωρευτών και συσκευών UPS για αυτονομία κεντρικού συστήματος PLC,Η/Υ, οθονών και Servers του Κέντρου Ελέγχου του Συντάγματος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜ).Κατασκευή πινάκων, καλωδιώσεις, σημάνσεις, σύνδεση συστοιχιών συσσωρετών με...
Τροποποίηση υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακος αντλιοστασίου

Τροποποίηση υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακος αντλιοστασίου

Τροποποίηση υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιοστασίου με νέο διακοπτικό και νέο αυτοματιοσμό (κλασσικός αυτοματισμόςχωρίς PLC) OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL...
Συντήρηση ψηκτρών,ταχογεννήτριας και ψηκτροφορέα κινητήρα DC 730kW

Συντήρηση ψηκτρών,ταχογεννήτριας και ψηκτροφορέα κινητήρα DC 730kW

Συντήρηση ψηκτρών,ταχογεννήτριας και ψηκτροφορέα κινητήρα DC 730kW κυρίας κίνησης Περιστροφικής Καμίνου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL...
Συντήρηση εκκινητού ελαίου (επαφών χαλκού) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8ΜW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου (επαφών χαλκού) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8ΜW

Συντήρηση εκκινητού ελαίου (επαφών χαλκού) κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέως 4,8ΜW Μύλου Τσιμέντου OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS...
Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV-500V-3000kVA (ΜΣ,πεδία ΜΤ, όργανα)

Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV-500V-3000kVA (ΜΣ,πεδία ΜΤ, όργανα)

Συντήρηση υποσταθμού 6,6kV/500V/3000kVA. Φύσιγμα σκόνης, έλεγχος προστασιών και κυκλωμάτων βοηθητικών των κυψελών, λίπανση μηχανικών κινούμενων μερών των αυτομάτων διακοπτών. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA...
Translate »