Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης σιλό_KNAUF

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθμης σε σιλό πρώτων υλών εργοστασίου της KNAUF. Σύνδεση των αισθητηρίων στον αυτοματισμό της φορτώσεως και εξαγωγής των σιλό.Παραμετροποίηση PLC και οργάνων.

Translate »